Fonksiyonlar

Pro-Q'nun Tüm Fonksiyonlarına Göz Atın

Planlı ya da arızi bakımlar, iyileştirme çalışmalarını da başlatan ve sonuçlarının doğrudan etkilediği faaliyetlerdir. Pro-Q, kurumsal faydayı elde etmek için diğer sistemler ile bütün olarak işletilmesini sağlar.

Toplantılar dahil tüm birlikte çalışmalar; neden, çıktıları olan sorumluluklar ve sonuçlarının takibi yapıldığında kuruluşunuzun belleği ve sistem işletimine faydası artacak faaliyetlerdir.

Kuruluşunuzdaki değişiklik ya da yenilikleri duyurmak, kısıtlı kaynaklarınızı tanımladığınız metotlar ile yönetmek için Pro-Q en uygun ve işlevsel ortamı sunuyor.

Pro-Q, personelinizin yetkinlik gereksinimlerini belirleyerek, eğitimlerinizi planlamanızı ve gerçekleştirmenizi kolaylaştırır. Bu sayede eğitim süreçlerinizi etkin bir şekilde yönetebilir ve personelinizin gelişimini destekleyebilirsiniz.

Sistemli, pratik ve kolayca tekrar edilebilir şekilde yönetilebilmesi için Pro-Q İşe alımdan çıkışa değin süreçlerin paydaşları ile birlikte işletilmesini sağlar. Bu süreçlerde harcanan eforu ve unutmaktan kaynaklı zararı azaltır.

Pro-Q, çalışanlarınızın çeşitli başvurularını elektronik olarak yapabilmesi ve sonuçlarını izleyebilmesi için ideal ortamı yaratır. Bu sayede kurumsal kimliğinizi güçlendirir, paydaşların katılımını sağlar, "tanıdık" etkilerini ve harcanan eforu azaltabilirsiniz.

Kontrole ya da izne tabii mekanlara erişimin yönetiliyor olması, sadece ISO 27001 ya da diğer bilgi güvenliği uyumlulukları değil, kuruluşunuzun güvenliğine bakış açısını da vurgulamanız için iyi bir fırsat.

Müşterilerin ya da üst kuruluşların şart koştuğu sistemler ile uyumluluk ihtiyacının sistemli bir şekilde yönetimi risklerinizi azaltır ve gelecek siparişlerinizi kolaylaştırır.

Proje, sadece iş adımlarının takibi değil, etkileştiği diğer tüm işlevler açısından "Entegre" yönetilmesi gereken bir faaliyettir. Pro-Q, gerçek anlamda "Entegre" yönetimini sağlar.