Ne Yarar Sağlar?

Kalite standartları ya da üst düzey kurallara uyumluluk gereksinimleriniz var ise Pro-Q, güncel teknolojiler ve mimarisi ile size (şimdilik) mümkün olan en kolay işletim ortamını sağlar.

Kalite ve Diğer Uyumluluk Çalışmalarınızı Kolaylaştırır

Kalite standartları ya da üst düzey kurallara uyumluluk gereksinimleriniz var ise Pro-Q, güncel teknolojiler ve mimarisi ile size (şimdilik) mümkün olan en kolay işletim ortamını sağlar.

Uyumluluğunuzun Kanıtlanmasını ve Belgelendirme Faaliyetinizi Kolaylaştırır

Standartların uygulanması ve uygulandığının kanıtlanması (belgelendirme) pek çok kuruluşta ofis dokümanları ile gerçekleştirilemeyecek kadar karmaşık ya da yüksek maliyetli hale gelmiş durumda. Pro-Q sadece uyumluluğun yönetilmesi değil, kanıtlanması ve belgelendirilmesini de eşsiz şekilde kolaylaştırır.

Pro-Q kullanan kuruluşlar için “En İyi Uygulama” seçilmek hiç zor değil …

Yeni Personel Uyumunu Hızlandırır

Günümüz şartlarında personel değişikliklerinde mümkün olan en az bilgi kaybı ile faaliyete devam edilmeli. Yeni personelin uyumu daha hızlı gerçekleşmeli ve kısa sürede kuruluşuna yarar sağlamaya başlamalı. Pro-Q, süreçlerinizin bilgi sistemi üzerinde işletimini, bilgi varlığınızın korunmasını ve ilgililere sunulmasını sağlayarak yeni personelin kolayca faaliyetine başlamasını sağlar.

Kurumsallaşma Faaliyetinizi Destekler

Pro-Q kullanımı, bir faaliyetin akışının tanımlandıktan sonra uygulanmasının kaçınılmaz olması ile sonuçlanır. Çalışanlar, tanımlanan akışın şartlarına uygun olarak çalışmaya yönlendirildiğinden politika / kuralların uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanır.

Kurumsal Organizasyonların Faaliyetlerini Kolaylaştırır

Holding ya da grup şirket üst düzey politikalarının yönetilmesini ve alt organizasyonlarda uygulanmasını kolaylaştırır.

İşinizin “Yönetimini” Kolaylaştırır

Pro-Q, aynı zamanda yetenekli bir “görev yönetim sistemi”dir. Gerek proje, gerek ise doğrudan iş yönetiminizi Pro-Q üzerinden yapmanız, diğer faaliyetleriniz ile doğrudan “Entegre” bir yaklaşım geliştirmenize ve etkinliğinizi arttırmanıza imkan verir.

Hedef Tabanlı Çalışmaları Destekler ve Kolaylaştırır

“Daha iyi” olmak ya da “daha çok” elde etmek için; hedef – ölçme – tespit – iyileştirme metotlarını pratik bir şekilde kullanmanız için Pro-Q hazır.

Çalışanların Doğrudan Katılımını Sağlar

“Katılım” sadece onay vermekten ibaret değil. Çalışanlarınızın görüşler, fikirler, öneri ve yorumları çok önemli. Katılım sağlamanın yolu ise; katılımların dikkate alındığının bilinmesi, katılım kültürünün “kesintisiz” bir şekilde sürdürülebiliyor olmasından geçiyor. Bu sayede çalışanlar katılım sağlamaya “alışıyor” ve kültürünüzün doğal bir parçası haline geliyor.

Diler iseniz yeni fikirler toplamak ve skorlamak, diler iseniz var olan faaliyetlerinizde yönetici ve diğer personelin doğrudan katkısını elde etmek için Pro-Q’nun nerede ise sınırsız imkanlarından yararlanın.