Modüller ve Fonksiyonlar

Pro-Q fonksiyonlarının özetini aşağıda bulabilirsiniz.

Detaylı inceleme için Demo talep ediniz.

Kapsam

Fonksiyon

Temel

İş – Görev Yönetimi

Temel

Standart Görev Yönetimi

Temel

Düzeltici Faaliyetler

Temel

Müşteri Bildirimleri

Temel

Öneri Yönetimi

Temel

Uygunsuzluk Bildirimleri

Temel

İhlaller

Temel

Toplantı Yönetimi

Temel

Maaliyet Hesaplama (YS Girdileri + Müşteri Bildirimleri)

Temel

Maaliyet / Efor Hesaplamaları (YS Girdileri + Müşteri Bildirimleri)

Temel

Süreç Tanım Kartları

Temel

Kurum İçi Anket Yönetimi

Temel

Mevzuat – Sözleşme Uyum Yönetimi

Temel

Doküman Yönetimi

Temel

Süreç – Süreç / Doküman İlişkileri

Temel

Doküman Talepleri Yönetimi

Temel

Doküman Taslak Yönetimi

Temel

Doküman Sorumluluk ve Okundu Yönetimi

Temel

Boşluk Analizi (GAP)

Temel

Şablondan Otomatik Doküman Doldurma (Mail Merge)

İyileştirme

En İyi Uygulamalar

İyileştirme

Öğrenilmiş Dersler

İyileştirme

Özelleştirilebilir Diğer Olay ve Bildirimler

İleri Kalite Uygulamaları

8D (Düzeltici Faaliyetler)

İnsan Kaynakları

Polivalans – Yetkinlik Matrisi

İnsan Kaynakları

Eğitim Yönetimi

İnsan Kaynakları

İşe Başlatma Yönetimi

İnsan Kaynakları

İşten Çıkış Yönetimi

İnsan Kaynakları

İzin Yönetimi

İnsan Kaynakları

Fazla Mesai Yönetimi

İnsan Kaynakları

Vekalet Yönetimi

İnsan Kaynakları – Aday Yönetimi

İşe Alım – Pozisyon Talepleri

İnsan Kaynakları – Aday Yönetimi

İşe Alım – Başvuru Yönetimi

Stratejik Yönetim

Süreç Hedef / Performans (KPI) Yönetimi

Stratejik Yönetim

Amaç, Hedef, Strateji ve Taktik Envanteri

Stratejik Yönetim

Stratejik Risk Yönetimi

Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri

Müşteri Memnuniyeti Yönetimi

Entegre Proje Yönetimi

Proje Riskleri Yönetimi

Entegre Proje Yönetimi

Proje Dokümanları Yönetimi

Entegre Proje Yönetimi

Proje Metrik – Sapma Yönetimi

Varlık Yönetimi

Bakım / Duruş Planlama, İş Emri ve Takibi

Varlık Yönetimi

Bakıma Tabii Varlık Yönetimi

Varlık Yönetimi

Bakım Talimatları (Doküman)

Varlık Yönetimi

Zimmet Yönetimi

Sürekli İyileştirme

Sürekli İyileştirme Projeleri – 6S

Sürekli İyileştirme

Sürekli İyileştirme Projeleri – Kaizen

Sürekli İyileştirme

Sürekli İyileştirme Projeleri – Diğerleri

Sürekli İyileştirme

Sürekli İyileştirme Uygulamaları – 5S

Sürekli İyileştirme

Sürekli İyileştirme Uygulamaları – FoD

Sürekli İyileştirme

Sürekli İyileştirme Uygulamaları – Diğerleri

Denetim

İç Denetim ve Gözetimler

Denetim

Dışarıdan Yapılan Denetimler

Denetim

Denetim ve Gözetim Planlaması

Denetim

Otomatik Denetim Planlaması

Denetim

Otomatik Denetim İçeriği Oluşturma

Denetim

Soru Havuzları

Denetim

Denetçi Havuzu ve Başvuruları

Denetim

Birden Fazla Hedef ve Sahaya Denetim

Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi Kartı (Temel Modülde)

Tedarikçi Yönetimi

Uygunsuzluk / Hata Yönetimi (Temel Modülde)

Tedarikçi Yönetimi

Onaylı Tedarikçi Listesi (Temel Modülde)

Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi Sözleşme Takibi (Temel Modülde)

Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi Denetimleri ve Değerlendirmeleri (Denetim Modülünde)

Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Süreç Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

BGYS Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Diğer (30001 Uyumlu) Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

İSG Tehdit Yönetimi

Risk Yönetimi

Çevre Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Risk Değerlendirme Çalışmaları

Risk Yönetimi

Risk Tedavi Çalışmaları

Risk Yönetimi

Risk Önerileri Yönetimi

Risk Yönetimi

Özelleşebilir Diğer Risk Çalışmaları

Sekreterya

Satın Alma Talep ve İşlemleri

Sekreterya

Mekan Rezervasyon Yönetimi

Sekreterya

Duyuru Yönetimi

Bilgi Güvenliği ve Yönetimi

Bilgi Varlıklarının Yönetimi (Varlık Yönetimi Modülü İle)

Bilgi Güvenliği ve Yönetimi

Yazılım Lisans Yönetimi (Varlık Yönetimi Modülü İle)

Kalibrasyon

Dahili Talep / Test – İş Takip Yönetimi

Kalibrasyon

Kalibrasyon Yönetimi (Gereksinim Takibi – Talep – Yüklenici)

Kalibrasyon

Kalibrasyon Varlıklarının Takibi

İş Güvenliği ve Sağlığı

Olay Yönetimi

İş Güvenliği ve Sağlığı

Hata Analizi Çalışmaları

İş Güvenliği ve Sağlığı

Ortam Ölçüm ve Kontrolleri Yönetimi

İş Güvenliği ve Sağlığı

Ekipman Düzenli Kontrol Yönetimi

İş Güvenliği ve Sağlığı

Ölçüm ve Kontrole Tabii Varlık ve Mekan Yönetimi

İş Güvenliği ve Sağlığı

Saha Gözetim – Denetimleri

İş Güvenliği ve Sağlığı

İş – Çalışma İzni Yönetimi

İş Güvenliği ve Sağlığı

İSG Uygunsuzluk Bildirimleri Yönetimi

Proses Güvenliği

Değişiklik Talep Yönetimi

Proses Güvenliği

DYS Paketleri Yönetimi

Proses Güvenliği

PSSR Çalışmaları

Proses Güvenliği

PTA Çalışmaları

Dynamic

Ek Akış Nesnesi ve Kayıt Türü Tanımlama

Güvenlik

Ziyaretçi Yönetimi

Güvenlik

Kontrollü Ortam Girişleri Yönetimi