İnsan Kaynakları: Aday Yönetimi, İşe Alım ve Çıkış Yönetimi

Pro-Q, personelinizin yetkinlik gereksinimlerini belirleyerek, eğitimlerinizi planlamanızı ve gerçekleştirmenizi kolaylaştırır. Bu sayede eğitim süreçlerinizi etkin bir şekilde yönetebilir ve personelinizin gelişimini destekleyebilirsiniz.

Sistemli, pratik ve kolayca tekrar edilebilir şekilde yönetilebilmesi için Pro-Q İşe alımdan çıkışa değin süreçlerin paydaşları ile birlikte işletilmesini sağlar. Bu süreçlerde harcanan eforu ve unutmaktan kaynaklı zararı azaltır.

Baştan Sona Tüm İşe Alım Süreci

“İşe alım” süreci, pozisyon / personel ihtiyacının ortaya çıkması ile başlar, gerekir ise ilan verilmesi, adayların ve başvurularının mülakatları ile yönetilmesi ile sürer.

Bir Aday Sadece Bir Pozisyona ve Bir Defa Başvurmak Zorunda Değil

Pro-Q’da Aday ve Başvuru farklı nesnelerdir. Bir adayın diğer başvurularında tüm bilgileri yeniden girilmek zorunda kalınmaz ve önceki başvurularının durumu da incelenebilir.

İşten Ayrılmanın Etkilerini Azaltmak Mümkün

Pro-Q, İşten ayrılan personelinizin sadece zimmetlenmiş varlıklarını değil, Pro-Q üzerinde kalan sorumluluklarını da yönetir. Sorumluluklar pozisyon temelli yürütülür. Bu sayede pozisyonun yeni sahibi ilgili sorumlulukları sahiplenmiş olarak faaliyetlerine başlar. Doğrudan şahıslara atanmış sorumluluklar ve zimmetleri ise kolayca tespit edilir ve yeni sahiplerine atanabilir.

Tamamen İş Akışına Entegre

İşe alım ve çıkış süreçlerinizin işletimi tamamen esnek ve katılıma açık. Olasılıkların bir kısmı için örnek senaryoları inceleyin.

İnsan Kaynakları: Aday Yönetimi, İşe Alım ve Çıkış Yönetimi Ekranları

Doküman İçeriğini Pro-Q’da Oluşturabilme
Bir Aday Sadece Bir Pozisyona ve Bir Defa Başvurmak Zorunda Değil
İşten Ayrılmanın Etkilerini Azaltmak Mümkün