Toplantı / Çalışma Yönetimi

Toplantılar dahil tüm birlikte çalışmalar; neden, çıktıları olan sorumluluklar ve sonuçlarının takibi yapıldığında kuruluşunuzun belleği ve sistem işletimine faydası artacak faaliyetlerdir.

Toplantılar dahil tüm birlikte çalışmalar; neden, çıktıları olan sorumluluklar ve sonuçlarının takibi yapıldığında kuruluşunuzun belleği ve sistem işletimine faydası artacak faaliyetlerdir. Pro-Q, her türlü çalışmanızın sadece kayıt altına alınması değil, ilişkili faaliyetleriniz ile birlikte işletimini de gerçekleştirerek etkinliğinizi arttırır.

Çok Kolay: Sürükle – Bırak

Çalışma / Toplantılarınızda gündem ve karar / görev tanımlamak çok kolay. Karar / aksiyonunuzu tanımlayın ve ilişkili gündeme sürükleyin

Önceki Toplantılardan Otomatik Taşınabilen Gündemler

Aynı konudaki diğer toplantılarınızdan kalan açık gündemleriniz mi var? Pro-Q güncel toplantınıza otomatik olarak getirir.

Periyodik Toplantı, Otomatik Gündem ve Katılımcılar

Sabit gündemli ve katılımcılı çalışmalarınız için uğraşmayın. Diler iseniz belirlediğiniz periyotlarda otomatik oluşsun ve katılımcılara haber versin.

Kendi Başına Yeterli Ancak Her şey İle de İlgili

Diğer tüm Pro-Q nesneleri gibi Çalışma / toplantılar da diğer faaliyetlerin “ilgili” çalışması (ve tersi) olabilir. Bir projenin toplantısının müşteri bildirimine ya da işe alım başvurusuna uzandığını hayal edin ..

Tamamen İş Akışına Tabii

Toplantılarınızın türüne göre farklı akışlara sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Diler iseniz yönetim toplantınızı ya da iş güvenliği hata analizi çalışmanızı onaya ya da görüş toplamaya gönderir iken “İnovasyon” çalışmalarınızı bir anket ile ilerletin.

Posta ile Hatırlatma

Pro-Q çalışmalarınızın iç ve dış katılımcılarına önceden ya da yöneticisinin tetiklemesi ile hatırlatma gönderebilir.

Toplantı / Çalışma Yönetimi Ekranları

Çok Kolay Sürükle - Bırak
Periyodik Toplantı, Otomatik Gündem ve Katılımcılar
Kendi Başına Yeterli Ancak Her şey İle de İlgili
Posta ile Hatırlatma