Varlık Yönetimi

Varlık envanterini sağlıklı bir şekilde kurgulamak, kapsamı ne olur ise olsun yönetim sistemlerinin işletimi için temel oluşturur. Pro-Q, sadece ISO 22301, 27001, 9001, AQAP serisi standartlar değil, her türlü çalışma için envanterinizi etkin yönetmenize imkan sağlar.

Varlık envanterini sağlıklı bir şekilde kurgulamak, kapsamı ne olur ise olsun yönetim sistemlerinin işletimi için temel oluşturur. Pro-Q, sadece ISO 22301, 27001, 9001, AQAP serisi standartlar değil, her türlü çalışma için envanterinizi etkin yönetmenize imkan sağlar.

Tek Varlık Envanteri Yönetin

Tüm varlıklar tek varlık envanterinde ancak ilgili kapsam ve yetkilere göre erişilebilecek şekilde sunulur. Bu sayede aynı varlığı farklı kapsamlarda yeniden çalışmak ve yönetmek zorunda kalmazsınız.

Bakım, Zimmet, İş Güvenliği ve Kalibrasyon Kontrol Bilgileri Aynı Yerde

Gerçek hayatı bilgi sisteminize uygulayın. Varlıklarınızın bazıları zimmetlenir, bakım gerektirebilir ve iş güvenliği kontrollerine tabii olabilir.

Tüm Varlık Nesneleri İş Akışına Tabii

Varlıklarınızın hayat döngüleri karmaşık onay – bilgilendirme ya da başka fonksiyonlar mı gerektiriyor? Pro-Q ile dilediğiniz senaryoyu kurgulayabilirsiniz.

İş Sürekliliği ve Bilgi Güvenliği için Varlıklarınızı Riskleri ile Birlikte Yönetin

Aynı varlığı farklı risk kapsamları için ayrıca değerleyebilir, birden fazla riske konu edebilirsiniz.

Varlık Grupları ya da Ekipman Tanımları İle İşletiminizi Kolaylaştırın

Risk Yönetimi, Bakım, İş Güvenliği, Kalibrasyon ve diğer konulara ilişkin pek çok özelliği üst tanımlara uygulayarak varlıklarınıza kalıtılmasını sağlar, kolayca işletirsiniz.

İş Sürekliliği İçin İdeal Zemin

Varlıklarınızdan iş sürekliliği (ISO/EN 22301) kapsamınızda yer alanların bağımlı ve ikamelerini tanımlayın ve işletin.

Zimmet Çalışmaları Kolay ve Anlamlı

Diğer fonksiyonlar gibi zimmet işlemleri de “ilişkili”. İşe başlatma ve çıkış işlemleri, İş Güvenliği faaliyetleri zimmetlerinizi de dikkate alıyor.

Lisans Yönetimi

Lisans envanterinizi sınırlı kapasitenizin (seat) dağıtımı da dahil atanan varlıklar ile ilişkili olarak yönetebilirsiniz. Bir varlığın hayatının başlaması ya da sonlanması ile otomatik atama / geri alma gerçekleştirebilirsiniz.

Varlık Yönetimi Ekranları

Tek Varlık Envanteri Yönetin
Varlık Grup Tanımlamaları
İş Sürekliliği ve Bilgi Güvenliği için Varlıklarınızı Riskleri ile Birlikte Yönetin
Ekipman Tanımları
İş Sürekliliği İçin İdeal Zemin
Zimmet Çalışmaları Kolay ve Anlamlı
Lisans Yönetimi