Sekreterya

Kuruluşunuzdaki değişiklik ya da yenilikleri duyurmak, kısıtlı kaynaklarınızı tanımladığınız metotlar ile yönetmek için Pro-Q en uygun ve işlevsel ortamı sunuyor.

Kuruluşunuzdaki değişiklik ya da yenilikleri duyurmak, kısıtlı kaynaklarınızı tanımladığınız metotlar ile yönetmek için Pro-Q en uygun ve işlevsel ortamı sunuyor.

Hedefli Duyurular Bilgi Kirliliğini Azaltır

Pro-Q duyuruları “dağıtım hedefleri’ne sahiptir ve sadece hedeflenen kitleye ulaşır.

Duyuruların Okunurluğunun Sağlanması ve Okunduğunun Bilinmesi Gerekir

Pro-Q duyuru sistemi alıcısından “okundu” beyanı ister. Bu şekilde duyuru etkinliği arttırılır ve ulaşmadığı çalışanlar belirlenebilir. Zorunlu olarak tanımlanan duyurular (etkinlik sürelerinin sonuna doğru) oturum açan kullanıcılar için işlerine okumadan devam edemeyecekleri şekilde görüntülenir.

Çalışma Odaları ya da Laboratuvarlarınıza Erişimi Düzenleyin

Çalışma / Toplantı odaları ya da laboratuvar gibi konumlarınızı rezerve edilebilir olarak tanımlayabilir, çalışanlarınızın mekan takvimini izlemelerini, rezerve etmelerini ya da rezervasyon başvurusu yapmalarını sağlayabilirsiniz.

Satın Alma Başvuru ve İşlemlerini Yönetin

Kuruluşunuzda alım başvurularını paydaşların doğrudan katılımı ve iş akışlarının sağladığı sınırsız imkanlar ile yönetin.

Harcama Bilgilerinizi İhmal Etmeyin

Görev, proje ya da bağımsız harcama kayıtlarınızı düzenli tutmanız maaliyet ölçümleriniz ve iyileştirmeleriniz için vaz geçilmez.

Sekreterya Ekranları

Hedefli Duyurular Bilgi Kirliliğini Azaltır
Duyuruların Okunurluğunun Sağlanması ve Okunduğunun Bilinmesi Gerekir
Çalışma Odaları ya da Laboratuvarlarınıza Erişimi Düzenleyin
Satın Alma Başvuru ve İşlemlerini Yönetin
Harcama Bilgilerinizi İhmal Etmeyin