Risk Yönetimi

Kontrole ya da izne tabii mekanlara erişimin yönetiliyor olması, sadece ISO 27001 ya da diğer bilgi güvenliği uyumlulukları değil, kuruluşunuzun güvenliğine bakış açısını da vurgulamanız için iyi bir fırsat.

Pro-Q Risk Yönetimi; (Her birisi iş akışına tabii) Risk Tanımı, Risk Önerisi, Risk Değerlendirme Çalışması ve Risk Tedavi Çalışmaları çevresinde tasarlanmıştır. Çalıştığınız yönetim sistemleri ya da hesaplama yöntemlerine göre farklı risk havuzları tanımlamanıza izin verir.

Sadece süreç ya da varlıklar temelinde değil, çok çeşitli öznelere risk çalışabilirsiniz.

Risk; Tehdit ve Fayda Olması Gerektiği Gibi Aynı Yerde, Bir Arada

Pro-Q, tehdit ve fırsatlarınızı bir arada ve birbirlerinin neden / sonuçları olabilecekleri şekilde çalışmanıza imkan sağlar.

Basit ya da Karmaşık ….

Risk işleme metotlarınız ister basit, ister fazlası ile karmaşık olsun, Pro-Q çalışmanızı destekler ve çok daha az efor ile işletiminizi sürdürmenizi sağlar.

Aynı Riski Farklı Öznelere Çalışabilirsiniz

Süreç, Varlık, Varlık Grubu, Kalite Hedefleri, Peformans Metrikleri, Ürün, Ara Mamül, Proje, Stratejik Amaç, Stratejik Hedef, Strateji ve Taktikleri hedefleyerek risk çalışabilirsiniz. Üstelik, bir riski aynı anda farklı türdeki hedefler için de çalışabilirsiniz.

Her Risk Havuzu Kendi Kuralları İle Çalışır

Risk havuzları ayrı akış senaryoları, ilgili riskler ve varlıkları için farklı değerlendirme ve hesaplama yöntemleri çalışabilmenizi sağlar. xxx

Varlıkları İlgilendiren Risk Çalışmaları Daha Kolay

Doğrudan varlık grupları ya da ekipman tanımları üzerinden çalışın, ilgili varlıklara doğrudan uygulansın

Risk Tanımlama ve Tedavisi İçin Eşsiz İmkanlar

Pro-Q, risklerin yeniden değerlendirilmesi ve yeniden tedavi edilebilmesini teşvik edecek ortamı sağlar. Uzun erimli risk tedavilerinde hedefleme ve mevcut durumun ölçülerek ilerlenmesi çok kolay.

Kıyaslanabilir – İncelenebilir Veriler

Risk Yönetiminde neden – sonuç ve diğer sınıflandırmaları Düzeltici Faaliyetler ve Yönetim Sistemi girdileri ile ortaktır. Bu sayede gerçek anlamda kıyaslanabilir – analiz edilebilir bir veri yapısına sahip olursunuz.

Risk Yönetimi Ekranları

Risk; Tehdit ve Fayda Olması Gerektiği Gibi Aynı Yerde, Bir Arada
Aynı Riski Farklı Öznelere Çalışabilirsiniz
Her Risk Havuzu Kendi Kuralları İle Çalışır
Varlıkları İlgilendiren Risk Çalışmaları Daha Kolay
Risk Havuzu Tablosu
Risk Dashboard
Risk Değerlendirme Çalışması
Risk Tedavi Çalışması