Denetim Yönetimi

Pro-Q Denetim Fonksiyonları “İzleme ve Ölçme” başlığı altında ele alınır ve diğer fonksiyonlar ile bir arada çalışmak üzere tasarlanmıştır. Üzerinde çalıştığınız standart ya da regülasyonlar ne olur ise olsun denetleyen ya da denetlenen rolleriniz için basit ve karmaşık kurgularınızı doğrudan destekleyebilir.

Pro-Q Denetim Fonksiyonları “İzleme ve Ölçme” başlığı altında ele alınır ve diğer fonksiyonlar ile bir arada çalışmak üzere tasarlanmıştır. Üzerinde çalıştığınız standart ya da regülasyonlar ne olur ise olsun denetleyen ya da denetlenen rolleriniz için basit ve karmaşık kurgularınızı doğrudan destekleyebilir.

Standartlara tabii iç denetimler, FOD/5S denetimleri, gözetim çalışmaları ve ihtiyacınıza özel denetimlerinizi otomatik oluşan içerikleri ile yönetebilir ve denetim eforunuzu eşsiz bir şekilde azaltabilirsiniz. Denetçilerinizin denetim hazırlığı yapmasına gerek kalmadan, doğrudan denetim faaliyetine odaklanmalarını sağlayabilirsiniz.

Pro-Q, hedeflenen birim ya da sürece göre hedeflenecek soruların otomatik seçilmesini sağlar ve sizi denetim planlama karmaşasından kurtarır.

Farklı Denetim Tür ve Kapsamları Tanımlayabilme

Her bir kapsama (standart, regülasyon ya da özel) özgü soru listeleri, soru yanıtlama şartları, bulgu çeşitleri, denetçi gereklilikleri, skor şartları ve otomatik planlama kurallarını yönetebilirsiniz.

Entegre Sistem Yönetimine Uyumlanabilme

Diler iseniz ISO 9001, ISO 14001 ve diğer uyumluluklarınızı entegre olarak çalışır yine de hedef süreç ya da birimlerine göre içeriklerini ayrı tutabilirsiniz.

Otomatik Denetim İçeriği Oluşturabilme

Denetimlerin içerdiği sorular, önce ve sonrasında gönderilecek uyarılar, anketler ve diğer kurallarını bir defa tanımlamak yeterli. Tanımladığınız kapsamlardan oluşturulan denetimler denetçilerin ve denetlenenlerin etkileşimi için hazır.
Üstelik büyük organizasyonlar için otomatik denetçi atamaları da yapabilir.

Farklı Hedef Türlerine Denetim Gerçekleştirebilme

Birim, süreç, proje, iyileştirme uygulaması ya da konuma denetim gerçekleştirebilirsiniz. Bir denetimi farklı modüller oluşturarak birden fazla hedefi ister iseniz farklı soru listeleri ile kapsayacak şekilde yönetebilirsiniz.

Modüler Denetim Uygulayabilme

Pro-Q, çoklu saha denetimleri dahil bir denetim kapsamında birden fazla hedefin (Örn: Birim ya da konum) ayrı denetlenebilmesini sağlar. Her bir denetim modülünde ayrı denetçiler, denetlenenler ve soru içerikleri tanımlayabilir ya da otomatik olarak ayrılmasını sağlayabilirsiniz.
Ayrıca denetçi kontrol listesi, açılış / kapanış toplantıları için ayrı modüller oluşmasını sağlayabilirsiniz.

Denetim Planı Oluşturma ve Otomatik Planlama

Organizasyonunuz ne denli büyük olur ise olsun algoritmaya dönüştürülebilen denetim kurallarınızı uygulayarak denetim planınızın ve içeriğinin otomatik oluşmasını sağlayabilirsiniz.

Soru Havuzları İle Sınırsız Kombinasyon

Pro-Q, denetim faaliyeti gerçekleştirmekteki gücünü “İzleme ve Ölçme” altyapısının parçası olan anket fonksiyonlarından alır. Soru havuzunuzu; ilgili yönetim sistemi / süreç ve hedeflenen birim / süreçlere göre özelleştirebilir, denetimlerde otomatik seçilmesini sağlayabilirsiniz.

Pratik ve Keyifli Soru Yanıtlama

Diğer hiçbir sistemde bulamayacağınız kadar pratik ve keyifli bir şekilde denetim sorularını yanıtlayabilir, bulgularını metin ve dosya olarak ilişkilendirebilir, denetimin ilgili parçasını tamamlayabilirsiniz.
Üstelik, denetim sorularının ilgili olduğu kontrollere ilişkin dokümanlara aynı arayüzden doğrudan erişilebilir ve bürokratik eforu ciddi biçimde azaltabilirsiniz.

Çeşitli Denetim Bulgu Çeşitleri İle Çalışabilme ve Önceki Bulguları İzleyebilme

Sadece Düzeltici Faaliyet değil; Pro-Q etkin ve verimli bir sistem işletimi için öncelikle Yönetim Sistemi Girdileri (Bulgu, Gözlem, Öneri, Risk Belirtisi ve diğerleri) ve Risk Önerilerini kullanmanızı ve diler iseniz denetiminiz sırasında hedeflerinize açılmış diğer bulguları da kolayca izleyebilmenizi sağlar ( Bkz: Pro-Q Konsepti).

Denetçi Havuzu Yönetebilme

Denetçilik başvuruları ve aday / gözlemciler dahil denetçi havuzunuzu yönetebilirsiniz. Sistem güncelleme ya da devre dışı kalma hallerinde denetçiler için uyarılar ve otomatik denetçilik kapatılması gibi işlemler için ayarlayabilirsiniz.
(Gelecekte: Denetçi olma gerekliliklerinizi eğitim ve deneyim şartları ile yönetebilirsiniz)

Otomatik Plan ve Denetim Raporu Taslağı Oluşturma

Pro-Q, denetim planlamanızın ya da denetim faaliyetinizin herhangi bir aşamasında denetim ya da planlama raporunuzun otomatik olarak oluşmasını ve doküman sistemine aktarılmasını sağlayabilir. Üstelik bulgularınız ve diğer içeriğiniz ile birlikte.

İş Akışı Fonksiyonları İle Konfigüre Edilebilme

Denetim ve planlama fonksiyonları iş akışı üzerinde çalışır ve kurgunuza özel olarak sınırsız imkan sağlar. Pro-Q ile; Denetçiler ve denetlenenler için anket / soruları yayınlayabilme, faaliyetin herhangi bir aşamasında görüş ya da onay toplama, mesajlar ile uyarma imkanlarına sahip olursunuz. Bu sayede; denetim öncesi hazırlık sorularının gönderebilir, sonrasında değerlendirme anketleri gerçekleştirebilir, faaliyetlerinizin etkinliğini zahmetsizce arttırabilirsiniz. Diler iseniz denetimlerinizi puanlama yapabilecek şekilde tasarlar, denetim skoruna göre otomatik aksiyonların alınmasını ya da farklı davranışlar gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

Denetim Yönetimi Ekranları

Denetim Planı Oluşturma ve Otomatik Planlama
Denetim Planı
Denetim Konfigürasyonu
Denetim Kaydı
Farklı Hedef Türlerine Denetim Gerçekleştirebilme
Soru Havuzları İle Sınırsız Kombinasyon
Pratik ve Keyifli Soru Yanıtlama
Çeşitli Denetim Bulgu Çeşitleri İle Çalışabilme ve Önceki Bulguları İzleyebilme
Denetçi Detayları
Denetçi Havuzu Yönetebilme