Small Slider

Small Slider


Sözluk Description

Kalite el kitabı, bir kuruluşun kalite yönetim sistemini belgeleyen ve açıklayan bir dokümandır. Bu kitap, kuruluşun kalite politikası, hedefleri, süreçleri ve yönetim sistemine dair diğer önemli bilgileri içerir. İşte bir kalite el kitabı hazırlarken izleyebileceğiniz genel adımlar:

 1. Bağlam Analizi:

  • Kuruluşunuzun iç ve dış bağlamını anlamak için bir analiz yapın.
  • İlgili tarafları (müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, vs.) belirleyin.
 2. Politika ve Hedefler:

  • Kalite politikasını belirleyin. Bu, kuruluşunuzun kalite taahhüdünü ifade etmelidir.
  • Kalite hedefleri belirleyin. Bu hedefler, kuruluşunuzun genel stratejik hedefleriyle uyumlu olmalıdır.
 3. Sorumluluklar ve Yetkiler:

  • Kalite yönetimi sistemini uygulamak için gerekli sorumlulukları ve yetkileri belirleyin.
  • İlgili departmanları ve rolleri tanımlayın.
 4. Süreçler ve Prosedürler:

  • Ana iş süreçlerinizi belirleyin ve bu süreçleri açıklayan prosedürler hazırlayın.
  • Süreç haritaları ve akış diyagramları kullanarak süreçleri görselleştirin.
 5. Belgelendirme ve Kayıtlar:

  • Hangi belgelerin tutulacağını ve nasıl belgelendirileceğini belirleyin.
  • Kalite kayıtları (örneğin, iç tetkik raporları) ve belgeleri nasıl yönetileceğinizi açıklayın.
 6. Eğitim ve Farkındalık:

  • Çalışanların kalite politikası, hedefler ve süreçler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için eğitim programları oluşturun.
 7. İzleme ve Ölçme:

  • Performans göstergeleri (KPI’lar) belirleyin ve bu göstergeleri izlemek için bir sistem oluşturun.
  • İç tetkikler ve yönetim gözden geçirmeleri düzenleyin.
 8. Sürekli İyileştirme:

  • İzleme sonuçlarına dayanarak sürekli iyileştirme faaliyetleri başlatın.
  • Çalışanlardan ve diğer ilgili taraflardan gelen geribildirimleri değerlendirin ve bu geribildirimlere göre düzeltici ve önleyici faaliyetler planlayın.
 9. Dokümantasyon ve Yayın:

  • Kalite el kitabını hazırlayın ve ilgili taraflara dağıtın.
  • Kalite politikası, hedefler ve süreç prosedürleri gibi önemli belgeleri de oluşturun ve ilgili personelin kullanımına sunun.
 10. Yasal ve Düzenleyici Gereksinimler:

  • Faaliyet gösterdiğiniz sektöre ve coğrafi konumunuza uygun olarak yasal ve düzenleyici gereksinimlere uygunluğu sağlayın.

Bu adımlar, bir kalite el kitabı oluşturmak için genel bir rehberdir. Kuruluşunuzun spesifik ihtiyaçlarına ve sektör gereksinimlerine göre bu adımları özelleştirebilirsiniz.

Sözluk Details